Liesbeth Smit psychotherapie

AANMELDEN, INTAKE, START BEHANDELING

Aanmelden:

U kunt zich telefonisch aanmelden op 06-25426275. Een SMS sturen kan ook. Als ik niet in staat ben u direct te woord te staan, spreek dan een boodschap in. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug, in ieder geval dezelfde dag.

Op basis van het eerste telefonische contact kijken we samen of het zinvol is om een intakegesprek te plannen. Meestal kan dat tussen 2 en 4 weken.

Intake:

In het eerste gesprek kijken we samen wat er speelt en of een psychotherapeutische behandeling of coaching geïndiceerd is.

Daarbij kijken we of het goed is om uw systeem (partner of een belangrijke andere) te betrekken bij de intake of de behandeling. U kunt aangeven dit niet te willen.

Behandeling:

Na de kennismaking en intake kunt u het advies krijgen voor een kortdurende klachtgerichte behandeling (maximaal 12 gesprekken binnen de Basis GGZ) of een langer durende psychotherapie binnen de Specialistische GGZ.

We maken een behandelplan met concrete behandeldoelen en u hoort van mij wat de verwachte behandelduur is.