Liesbeth Smit psychotherapie

INFORMATIE

Afzeggen van afspraken:

Sessies waarop u zonder bericht niet verschijnt of korter dan 24 uur voor de afspraak afzegt, moet u zelf betalen. Ik reken daarvoor € 50,-.

Klachtenregeling:

Als u klachten heeft over mij als behandelaar of over de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het best met mij bespreken. Wanneer dat niet lukt, kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Er is aan de NVP een onafhankelijke klachtenfunctionaris verbonden en er is een onafhankelijke klachtencommissie. Ook is de NVP aangesloten bij externe geschillencommissies.
Zie: www.psychotherapie.nl/klachtenregeling.
U kunt ook een klacht indienen bij de LVVP. De LVVP heeft vanaf 2017 ook een geschillencommissie. Zie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/.

Verder bestaat er een tuchtcollege:
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
070-340 5417
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl