Liesbeth Smit psychotherapie

KOSTEN EN VERGOEDING

Ik heb voor 2024 contracten met de volgende zorgverzekeraars:
Menzis, DSW, Zilveren Kruis, ASR en Zorg en Zekerheid.
Dit betekent dat u de kosten volledig vergoed krijgt.

Met andere zorgverzekeraars heb ik (nog) geen contract.
Dit betekent dat u het best uw zorgverzekeraar kunt bellen hoeveel procent van de behandeling u vergoed gaat krijgen Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal 50, 60, 80 of 100% worden vergoed. Het resterende bedrag moet u dus zelf betalen.
U moet in ieder geval altijd om een verwijzing van de huisarts vragen.
Als u gebruik maakt van een vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar, dient u rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,-.

NZa-tarieven klinisch psycholoog in kwaliteitsstatuut sectie II:
Intake/diagnostiek 60 minuten € 242,66
Behandeling 60 minuten € 212,00
Behandeling 45 minuten € 179,24
Behandeling 30 minuten € 126,17
Behandeling 15 minuten € 73,82

U krijgt een rekening toegestuurd van het facturatiebedrijf Axians-Zorg GGZ. Die kunt u declareren bij uw Zorgverzekeraar waarna u mij kunt betalen.

Onverzekerde zorg:

Psychotherapie voor relatieproblemen en aanpassingsstoornissen zoals bijvoorbeeld gestagneerde rouw, wordt sinds 2013 niet meer vergoed door Zorgverzekeraars.
Het tarief voor onverzekerde zorg is € 132,24 per 45 minuten.
Het tarief voor coaching is € 160,- (inclusief 21% BTW) per sessie van 45 minuten.
Het tarief voor (leer)supervisie is € 120,-, voor leertherapie € 115,- per sessie van 45 minuten.