Liesbeth Smit psychotherapie

KLACHTEN EN PROBLEMEN

Ik bied kortdurende klachtgerichte behandelingen aan binnen de Basis GGZ en langer durende psychotherapie binnen de Specialistische GGZ voor mensen die problemen ervaren met zichzelf, in relaties, met hun gedrag of in studie/werk.
Voorbeelden daarvan zijn:


Als er sprake is van ernstige suïcidaliteit of verslaving en/of een meer intensieve behandeling nodig is, dan is een behandeling bij een GGZ Instelling meer passend en zal ik u doorverwijzen of terugverwijzen naar de huisarts.

Samenwerking met andere hulpverleners:

Soms is het nodig om andere disciplines bij de behandeling te betrekken. Daarom werk ik samen met een psychotherapeut, een psychiater en partner-relatie/systeemtherapeuten.
Om de kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen heb ik regelmatig overleg en intervisie met onderstaande collega’s.
Voor medicatie en psychiatrische consulten kan ik een beroep doen op psychiater mevrouw Kersti Reineke. Zij zit één dag per week in dezelfde praktijk als ik.
In geval van ziekte, calamiteit of vakantie is Sacha Willems beschikbaar voor vervanging.
Indien nodig kan een consult of behandeling bij één van onderstaanden worden aangevraagd.

Sacha Willems, psychotherapeut, www.sachawillems.nl
Ria de Jong, systeemtherapeut, www.dejongtherapie.nl
Judith de Graaf, psychotherapeut-systeemtherapeut, www.degraafpsychotherapie.nl
Kersti Reineke, psychiater, www.praktijkpsychiatrie.info