Liesbeth Smit psychotherapie

PERSOONLIJKE STIJL EN VISIE

Ieder mens is uniek en vraagt een op hem of haar gerichte persoonlijke aanpak. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij degene waarmee ik het gesprek voer. Het is belangrijk te begrijpen hoe de klachten zijn ontstaan en in stand blijven. We gaan op zoek naar patronen en mogelijkheden om die te doorbreken.

Psychotherapie is een bewezen effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problematiek. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Bij sommige ernstige psychische problemen is het effect van behandeling pas na langere tijd te behalen. Het doel is psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken.

Een klinisch psycholoog-psychotherapeut is opgeleid in het interpreteren van de informatie die u geeft. Hieruit volgt een probleemanalyse en een indicatiestelling. Een psychotherapeut kan verschillende methodieken gebruiken, bijvoorbeeld klachtgericht of persoonsgericht.